Darbo (darbų) saugos dokumentų ruošimas

Darbų saugaBendrosios darbo tvarkos taisyklės – privalomas dokumentas visose įmonėse. Jas tvirtina įmonės vadovas suderinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos atstovu. Su bendrosiomis darbo tvarkos taisyklėmis turi būti supažindinti visi įmonės darbuotojai pasirašytinai. Dar vienas darbų saugos dokumentas – darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo tvarka, kurią įsakymu tvirtina darbdavys ir pasirašytinai supažindina visus įmonės darbuotojus. Įmonėje taip pat turi būti pirmosios pagalbos rinkinys (rinkinio aprašas, tai yra sąrašas, kas turi būti pirmosios pagalbos rinkinyje, nustatytas sveikatos apsaugos ministro įsakymu). Įmonės vadovas išleidžia įsakymą tvirtindamas pimosios pagalbos rinkinio aprašą, bei įpareigoja atsakingą asmenį už rinkinio priežiūrą ir (ar) pildymą. Atsakomybę vykdyti šią funkciją darbdavys gali pasilikti sau. Pirmosios pagalbos rinkinys reikalingas ne tik darbo patalpose, bet ir darbo reikalais eksploatuojamose transporto priemonėse. Priklausomai nuo įmonės veiklos, svarbi darbų saugos dokumentų ruošimo dalis – asmeninės apsauginės priemonės (AAP). Pirmas žingsnis, kurį turi atlikti darbdavys, tai įvertinti darbo aplinkos kenksmingus ir pavojingus veiksnius konkrečioje darbo vietoje. Tai yra sudaryti rizikos lentelę. Pavyzdžiui, jei darbuotojas dirba triukšmingoje aplinkoje arba su įrenginiais, kurie sukelia daug triukšmo (maksimalias leistinas vertes reglamentuoja įstatymas), tai yra rizika pakenkti darbuotojo klausai. Tokiu atveju darbdavys turėtų išduoti darbuotojui triukšmą slopinančias ausines, kamščius ar kitas alternatyvias priemones skirtas išvengti ar minimaliai sumažinti riziką nukentėti darbuotojui. Tokiu būtų įvertinus visus pavojingus ir kenksmingus veiksnius darbuotojo darbo vietoje sudaromas asmeninių apsauginių priemonių, nemokamai išduodamų darbuotojui, sąrašas. Sąrašą įsakymu tvirtina darbdavys prieš tai suderinęs su darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai. Taip pat darbadavys, suderinęs su darbuotojų atstovu, tvirtina instrukciją, kurioje nustatyta asmeninių apsauginių priemonių naudojimo, priežiūros, išdavimo ir grąžinimo tvarka. Visas asmenines apsaugines priemones darbdavys darbuotojui turi išduoti nemokamai. Darbuotojas privalo jomis naudotis darbo metu, naudoti pagal paskirtį ir prižiūrėti. Darbo (darbų) saugos dokumentų ruošimas vykdomas prieš pradedant konkrečią įmonės veiklą.

Įmonėje paruošti darbo saugos dokumentai turi būti aktualūs, tai yra, jei keičiasi darbo sąlygos, patalpos ar įstatymai, dokumentai turi būti atnaujinami, o darbuotojai supažindinami su jiems aktualiais pakeitimais, bei periodiškai instruktuojami saugiai atlikti darbus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *